Sözlük
  1. entrikaya kurban gitmek anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    entrikaya kurban gitmek

    Anlam 1 : bir hileli, dalavereli işsonunda zarara uğramak.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük