Sözlük
  1. erik pestili anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    erik pestili

    Anlam 1 : Eriğin kaynatılmasıve yufka biçiminde kurutulmasıile hazırlanan pestil.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük