Sözlük
  1. eros anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    eros

    Anlam 1 : Ruhî çözümleme açısından cinsel eğilimler ve bundan doğan isteklerin tümü.
    Anlam 2 : (büyük E ile) Yunan mitolojisinde aşk tanrısının adı.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük