Sözlük
  1. evliya otu anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    evliya otu

    Anlam 1 : Baklagillerden, hayvanlara yedirilmek için ekilen bir bitki, eşek otu (Onobrychis).

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük