Sözlük
  1. evsel atık anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    evsel atık

    Anlam 1 : Evde kullanımdan düşmüş, eskimiş, yıpranmışveya çöp durumuna gelmişmaddeler.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük