Sözlük
  1. ezik büzük anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    ezik büzük

    Anlam 1 : Ezilmişve büzülmüş, eğri büğrü.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük