Sözlük
  1. fütuhatçı anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    fütuhatçı

    Anlam 1 : Fütühat yapan.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük