Sözlük
  1. falan filân anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    falan filân

    Anlam 1 : Önem verilmeyen, hafifsenen şeyler için kullanılır.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük