Sözlük
  1. feldmareşal anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    feldmareşal

    Anlam 1 : Alman, Avusturya, İngiliz, Rus ve İsveç askerî hiyerarşisinde en yüksek rütbe.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük