Sözlük
  1. fi tarihinde anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    fi tarihinde

    Anlam 1 : oldukça eski bir zamanda.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük