Sözlük
  1. fidye anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    fidye

    Anlam 1 : Tutsak edilen veya rehin alınan bir kimsenin serbest bırakılmasıiçin istenen para, kurtulmalık.
    Anlam 2 : Fidyeinecat.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük