Sözlük
  1. gümrükten mal kaçırır gibi anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    gümrükten mal kaçırır gibi

    Anlam 1 : bir işte gereksiz telâşve ivedilik göstererek; herkesten saklamaya çalışarak.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük