Sözlük
  1. gaga anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    gaga

    Anlam 1 : Genel olarak kuşlarda ağzın bir uzantısıdurumunda olan, biçim ve büyüklüğü değişik, boynuz yapısında, katıve çıkıntılıorgan.
    Anlam 2 : Ağız.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük