Sözlük
  1. galvanoskop anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    galvanoskop

    Anlam 1 : Manyetik bir ibre yardımıyla elektrik akımının varlığınıveya yönünü gösteren cihaz.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük