Sözlük
  1. gazel anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    gazel

    Anlam 1 : Divan edebiyatında beşile on beşbeyit arasında değişen, ilk beytinin dizeleri birbiriyle, sonraki beyitlerinin ikinci dizeleri birinci beyitle uyaklı, en çok lirik konularda yazılan nazım biçimi.
    Anlam 2 : Klâsik Türk müziğinde belli bir kurala bağlıolmadan bir k

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük