Sözlük
  1. genel zekâ anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    genel zekâ

    Anlam 1 : Bireyin belli, özel veya bağımsız yeteneklerinden ayrıolarak, karşılaştığıgenel durumlara uymadan gösterdiği yetenek veya güç.
    Anlam 2 : Zekâ testleriyle ölçülen değişik yetenek ve güçlerin birleşimine verilen ad.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük