Sözlük
  1. gibisinden anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    gibisinden

    Anlam 1 : Bir ismin tamlananıdurumunda olduğu zaman, "bir şeye benzer durumda olandan" anlamında kullanılır.
    Anlam 2 : Bir fiilden sonra geldiğinde o fiilin benzeri bir durumu anlatır.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük