Sözlük
  1. habis anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    habis

    Anlam 1 : Kötü, alçak, soysuz (kimse).
    Anlam 2 : (bazıhastalıklar veya urlar için) Kötücül.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük