Sözlük
  1. hafta anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    hafta

    Anlam 1 : Birbiri ardınca gelen yedi günlük dönem.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük