Sözlük
  1. hakaret etmek anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    hakaret etmek

    Anlam 1 : bir şeyi veya bir kimseyi aşağılık ve değersiz gösterecek biçimde davranmak.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük