Sözlük
  1. harem kâhyası anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    harem kâhyası

    Anlam 1 : Haremin alışverişine bakan erkek görevli.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük