Sözlük
  1. hece vezni anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    hece vezni

    Anlam 1 : Belirli sayıdaki hece kümelerine dayanan nazım ölçüsü, parmak hesabı.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük