Sözlük
  1. hulûskârlık anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    hulûskârlık

    Anlam 1 : Temiz duygululuk, içtenlik.
    Anlam 2 : Dalkavukça davranış.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük