Sözlük
  1. içini kurt yemek (veya kemirmek) anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    içini kurt yemek (veya kemirmek)

    Anlam 1 : sürekli bir kaygıiçinde bulunmak.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük