Sözlük
  1. işletme şirketi anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    işletme şirketi

    Anlam 1 : Gaz, su, elektrik vb. hattınıveya dağıtım hattıve donanımınıişleten, şahıs, firma, halk şirketi veya kuruluş.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük