Sözlük
  1. ilerleyici benzeşme anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    ilerleyici benzeşme

    Anlam 1 : Kelimede önceki sesin sonraki sesi etkilemesi.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük