Sözlük
  1. imece anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    imece

    Anlam 1 : Kırsal topluluklarda köyün zorunlu ve isteğe bağlıişlerinin köylülerce eşit şartlarda emek birliğiyle gerçekleştirilmesi.
    Anlam 2 : Birçok kimsenin toplanıp el birliğiyle bir kişinin veya bir topluluğun işini görmesi ve böylece işlerin sıra ile bitirilmesi.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük