Sözlük
  1. inceden inceye anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    inceden inceye

    Anlam 1 : Ayrıntılara inerek, önem vererek, titizlikle, titizce.
    Anlam 2 : Hafif, belirsiz, tiz olmayan bir sesle.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük