Sözlük
  1. irrasyonalizm anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    irrasyonalizm

    Anlam 1 : Hayatta ve bilgilerde akıl dışıögelere tek yanlıolarak ağırlık veren sevgi, duygu ve iç güdüleri, bilginin kaynağısayan görüş, akıl dışıcılık.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük