Sözlük
  1. istek yutumu anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    istek yutumu

    Anlam 1 : Kökü ve gövdesi ünlü ile biten isteme kiplerinde, aynıünlüden birinin düşmesi.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük