Sözlük
  1. isteme kipleri anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    isteme kipleri

    Anlam 1 : Dilek, istek, gereklik ve emir kavramlarıveren kipler.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük