Sözlük
  1. köleniz (veya köleleri) anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    köleniz (veya köleleri)

    Anlam 1 : söz söyleyen erkek tarafından söz söylenen kimseye aşırıbir saygıgösterilmişolmak için ben zamiri yerine kullanılırdı.
    Anlam 2 : saygıamacıyla, biri, yakınlarından söz ederken onlarıanlatan kelimelere de bu söz katılır.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük