Sözlük
  1. kışkırtıcıajan anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    kışkırtıcıajan

    Anlam 1 : İnsanları, bazısuçlarıişlemeye sürüklemekle görevli kimse.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük