Sözlük
  1. kısmî anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    kısmî

    Anlam 1 : Bir şeyin yalnız bir bölümünü içine alan, tikel, cüz'î.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük