Sözlük
  1. kabuklular anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    kabuklular

    Anlam 1 : Kabukları, yapılarındaki kireçli tuzlar dolayısıyla sertleşmişbulunan, solunum aygıtlarıbalıklara benzeyen, çok hücreli hayvanlardan eklem bacaklılar sınıfı.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük