Sözlük
  1. kabul kredisi anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    kabul kredisi

    Anlam 1 : Kabulün vadesinden önce poliçeyi kabul eden bankaya belirli bir tarihte belirli bir meblâğın ödeneceğine dair anlaşmadan sonra bankanın açtığıkredi.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük