Sözlük
  1. kalburcu anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    kalburcu

    Anlam 1 : Kalbur yapan veya satan kimse.
    Anlam 2 : İşi, bir şeyi kalburdan geçirmek olan kimse.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük