Sözlük
  1. kalite çemberleri anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    kalite çemberleri

    Anlam 1 : Bir işyerinde işin daha etkili ve verimli yapılabilmesi için, bilgi akışının hızlanması, bilgi paylaşımının artmasısâyesinde, gönüllülerin ekipler oluşturması.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük