Sözlük
  1. kamu kurumu anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    kamu kurumu

    Anlam 1 : Belirli kamu hizmetlerini yerine getirmek amacıyla oluşturulan kamu tüzel kişisi.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük