Sözlük
  1. kangal köpeği anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    kangal köpeği

    Anlam 1 : Çoban köpeği olarak yetiştirilen, burnu ve ağzısiyah, kulaklarıdüşük, kuyruğısırtına doğru düzgün kıvrım yaparak duran, Anadolu'da Sivas yöresinde yetiştirilen ve çok tutulan bir tür köpek.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük