Sözlük
  1. kanun maddesi anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    kanun maddesi

    Anlam 1 : Kanun, tüzük ve yönetmeliklerinin ayrıayrıhükümlerinin gösteren bölüm, bent, fıkra.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük