Sözlük
 1. kaplamak anlamları...

  Online Türkçe Sözlük

  kaplamak

  Anlam 1 : Her yanınıörtmek, istilâ etmek.
  Anlam 2 : Çepeçevre sarmak.
  Anlam 3 : Bir kabın, bir kılıfın, bir örtünün içine almak.
  Anlam 4 : Yayılıp doldurmak, etkisinde bırakmak.
  Anlam 5 : Bastırmak.
  Anlam 6 : Bir yüzeyi döşemek, başka bir nesne ile örtmek.
  Anlam 7 : Kaplama adıverilen ince ağaç levhaları, değişi

 2. Türkçe Sözlük

Sözlük