Sözlük
 1. katı anlamları...

  Online Türkçe Sözlük

  katı

  Anlam 1 : Sert, yumuşak karşıtı.
  Anlam 2 : Hoşgörüsüz, acımasız, merhametsiz, zalim.
  Anlam 3 : Düşünce ve davranışlarında belli ilkelere sıkısıkıya bağlıolan.
  Anlam 4 : Sıvıların ve gazların tersine, içinde bulunduğu kabın veya üstünde bulunduğu yerin biçimini almayan, sulp.
  Anlam 5 : Çok, aşırıd

 2. Türkçe Sözlük

Sözlük