Sözlük
  1. keşide anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    keşide

    Anlam 1 : (banka ve her tür piyango ikramiyeleri için) Çekme, çekiliş.
    Anlam 2 : Eski Arap harfli yazıda bazıharflerin baştarafıyazıldıktan sonra süs için çekilen uzatma.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük