Sözlük
  1. kesme işareti anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    kesme işareti

    Anlam 1 : Özel adlara getirilen ekleri iki sözün birleşmesi sırasında ortaya çıkan ses düşmesini veya bazıyabancı sözlerin kesintili okunacağınıbelirtmek için kullanılan ( ' ) işaretinin adı.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük