Sözlük
 1. kilise anlamları...

  Online Türkçe Sözlük

  kilise

  Anlam 1 : Hristiyan tapınağı.
  Anlam 2 : Hristiyan mezheplerinden her biri.
  Anlam 3 : Hristiyanlıkla ilgili dinî kuruluş.
  Anlam 4 : Hristiyanlığın öğretilmesi, dinî işlerin yönetimi vb.ile ilgili papa ve piskoposlar topluluğu.

 2. Türkçe Sözlük

Sözlük