Sözlük
  1. kinizm anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    kinizm

    Anlam 1 : İnsanın erdem ve mutluluğa, hiçbir değere bağlıolmadan, bütün gereksinmelerden sıyrılarak bağımsız olarak erişebileceğini savunan Antisthenes'in öğretisi, sinizm.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük