Sözlük
  1. kobalt bombası anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    kobalt bombası

    Anlam 1 : Kobalttan veya dolaysız olarak radyoaktiflenebilen bir madenden yapılan, hekimlikte kanser tedavisinde kullanılan bomba.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük