Sözlük
  1. konvensiyonel silâh anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    konvensiyonel silâh

    Anlam 1 : Taraflarca gücü, niteliği bilinen ve klâsik olarak kabul edilen nükleer ve kimyasal silâh dışında kalan savaş aracı.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük