Sözlük
  1. kromatin anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    kromatin

    Anlam 1 : Hücre çekirdeğinde küçük tanecikler, düzensiz kitleler veya ağbiçiminde bulunan, soya çekim olaylarını sağlayan, bazıboyalarla hemen boyanabilen madde.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük